Subsidies voor het inhuren van een coach ?

Subsidies voor het inhuren van een coach ?

Mijn telefoon gaat en Ik zap weg van het televisie kanaal met de laatste woorden van Arjen Robben nog in mijn hoofd. Weliswaar uitgeschakeld maar zijn we nu semi blij of semi teleurgesteld ? ik weet het eigenlijk niet.
Zo zeg ik en spreek door de microfoon van mijn smartphone liggend op de wat doorgezakte bank.Jij bent nog laat op.Ja zegt een collega coach redelijk opgewonden. Ik heb net TV gekeken en wilde wat tegen je aan houden.Vast geen voetbal denk ik. Voetbal? Ze spreekt het uit op de toon zoals ik de afgelopen
maanden naar het Nederlands elftal heb gekeken. Nee gaat ze verder, ik wil even weten of jij er ook wat over gehoord hebt.Je kan namelijk coaching subsidie aanvragen als Directie lid. ik google mee op mijn Ipad en vind het artikel en lees : Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook noodzakelijk voor een financieel gezonde organisatie. Het is voor besturen en scholen dus van belang dat zij grip krijgen en/of houden op het (ziekte)verzuim.

Schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren) spelen daarbij een grote rol. Zij hebben namelijk een spilfunctie binnen de school. Elke dag wordt er een beroep gedaan op zijn/haar kennis en vaardigheden, ook op het gebied van verzuim en ziekte. Het kan dan voorkomen dat hij/zij te maken krijgt met een lastige
situatie of dat hij/zij weerstand ervaart. En soms blijkt de praktijk gewoonweg weerbarstiger dan de theorie. Individuele begeleiding op de werkplek kan de
schoolleider-en daarmee ook de school-dan verder helpen. De subsidie Lerend Werken haakt hier op in.
Doel. Het doel van de subsidie Lerend Werken is schoolleiders in de eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak op hun school. Voor wie? De subsidie Lerend Werken is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren), die in dienst zijn bij een bestuur* in het primair onderwijs.
De subsidie De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een persoonlijk coaching on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school.Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed,met een maximum van
€ 2.500,- per schoolleider. De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

Mooi hè zegt de stem door de telefoon. Ik vind het erg eenzijdig zeg ik alsof bedrijven geen belang hebben bij het terugbrengen van het ziekteverzuim.
Ja bevestigd de telefoon, helemaal als de kosten van de Psycholoog vanaf 2019 niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed.Burn out levert nu al het grootste uitval percentage op en de zorgverzekeraar trekt misschien de stekker er uit. Mooie besparing roep ik en zap liggend door. Bedrijven en werknemers moeten het dan helemaal zelf maar uitzoeken. Nou joh zeg ik dan hebben wij straks meer te doen. Leggen we uit hoe je met wat preventieve maatregelen het percentage uitval kan terugdringen. Kost hun ook veel minder geld en de werknemer is sneller terug.

Je gaat het pas zien als je het door hebt. ? Zo is het maar net zeg ik en zap naar door naar een glunderende Belgische reporter die op het Belgische kanaal uitlegt dat we op het WK weer niet mee doen.