Hipperdepip, de burnout is hip (2)

Hipperdepip, de burnout is hip (2)

Ik lees het vanochtend tijdens mijn ontbijt. Ik loop net met mijn bordje fruit naar de tafel en zie weer dat 15 procent van de Nederlandse werknemers kampt met burn-outverschijnselen volgens het CBS. De aantallen groeien gestaag lees ik. Logisch denk ik want er verandert nog niet veel.
Het lege gevoel, geen focus meer hebben en geen energie om aan de slag te gaan zijn symptomen die erop wijzen dat je bent opgebrand. Burn inn, een bedrijf van Schouten & Nelissen, ontwikkelde een scan die vaststelt of iemand ook écht een burn-out heeft. Wij gaan veel verder dan dat en kijken naar wat er in het lichaam, het hart en het hoofd gebeurt’, vertelt directeur Myranda de Longte. Ze vindt het feit dat men dan vooral rust voorgeschreven krijgt een gemiste kans. ‘Na zes, zeven weken rust gaan medewerkers weer op dezelfde voet verder. Zoals ik ook vaak schrijf dat er dan niets veranderd is, nou ja je bent misschien zo langzamerhand wel een keer bijgeslapen, vindt Mevrouw de Longte ook dat een burn-out juist een teken is dat je met jezelf aan de slag moet. Ook werkgevers adviseert ze om in ieder geval snel te acteren richting hulp en het gesprek aan te gaan. ‘Ook als iemand weer terugkomt op de werkplek. Met elkaar bevorder je duurzaam herstel en voorkom je terugval.’
Lysanne van Schaik schrijft ook hierover in haar onderzoeksrapport over professionals en burn-outs. Zij deed een masteronderzoek strategisch human resource management aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek voerde ze uit in de gemeente Haarlemmermeer en onder 400 ambtenaren door heel Nederland. Volgens Lysanne zijn, onzekerheid in het leven, een nieuwe baan of zoeken naar wat je wilt bereiken, factoren die kunnen bijdragen aan het krijgen van een burn-out. Lang heerste het idee dat alleen oudere werknemers een hoog burn-outrisico hebben, de laatste jaren is het juist modieus om jongeren als risicogroep te zien. Dus Hipperdepip wat zijn we weer hip.
Mevrouw van Schaik constateert dat als professional je minder last hebt van een risico op een burn out tenzij je te maken krijgt met ‘red-tape’. Dit zijn de regels die vooral in de weg zitten en geen functie hebben in je professionaliteit. Veel organisaties zijn bureaucratisch en de medewerker moet voldoen aan “red-tape” condities, ze krijgen dan allerlei eisen opgelegd en voelen zich gecontroleerd door collega’s of leidinggevenden. Dat leidt ertoe dat professionals zich minder professioneel voelen en zo een verhoogd risico lopen op burn-out, zeker als daarbij sprake is van hoge werkdruk.’
Ik lees het en krab me nog maar eens achter de oren. Dus burn-outs bij jong en oud en als je er eens geen last van hebt dan krijg je het toch door de red-tape, controle en werkdruk. Oké ? Wie heeft of krijgt het nou nog niet ?

Het is een groot diep bord met spaghetti. De kluwen is enorm en alles zit in elkaar verstrikt. Begrijpt u het nog ? We moeten namelijk nogal wat. Je moet met jezelf aan de slag. Werkgevers moeten richting hulp en tevens gesprekken met werknemers aan gaan. Red tape moet worden uitgebannen want dit verhoogt de kans op burn-outs. Ik lees dan bovendien ook nog dat de ambitiefase het meest risicovol is voor het overspannen raken; daardoor te veel stress opbouwen en depressief thuis komen te zitten. Je moet dus dan ook maar niet meer ambitieus zij. Ik absorbeer het allemaal, maar met nogal wat stellingen en bevindingen heb ik moeite. Ik vind er wat van.
Van Schaik verbaast zich ook over het feit dat we veel praten over burn-outs sinds de jaren zeventig, maar dat weinig tools zijn ontwikkeld om het risico er op te verkleinen of zelfs te voorkomen. Daar zijn Mevrouw van Schaik en ik het wel eens. Daar moet onze focus liggen en moeten we ons gezonde verstand gebruiken. In België stelt Groenvoorzitter Meyrem Almaci al voor dat werkgevers mee moeten betalen voor werknemers die uitvallen met een burn-out, als ze te weinig inspanningen doen op dat vlak. Maak werkgevers mee verantwoordelijk voor de uitkering vindt ze. Het is nog niet definitief maar wel een signaal dat sterker gaat worden. Bij de laatste verkiezingen zijn we in Nederland ook weer wat groener geworden. Zou dit dat signaal naar ons overwaaien ?  Tenslotte moet er iemand zijn portemonnee gaan pakken om de torenhoge rekening, die hiervoor in de toekomst in het verschiet ligt. te gaan betalen. Dan nu maar liever voorkomen dan straks genezen denk ik. Je gaat het zien als je het door hebt. ?. Ik help graag mee.